MUDr. Ľubica Dolgošová, všeobecný lekár pre deti a dorast